algemenevoorwaarden
de stuiterbal
feestje huur een themakist

 

Algemeen:

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuur en diensten welke

De Stuiterbal aanbiedt. D.m.v. een reservering verklaart u op de hoogte te zijn

van de algemene voorwaarden, deze kunnen u op aanvraag kosteloos per mail toegestuurd worden.

 

Uitnodigingen:

Indien gewenst krijgt u de uitnodigingen per mail toegestuurd, of toegezonden (kosten toezenden voor uw rekening.)

 

Legitimatie:

Bij het afhalen van de themakist dient u zich te kunnen legitimeren.

 

Betaling/ophalen themakist:

Bij aflevering van een themakist wordt de inhoud met u doorgenomen. Na ondertekening van de huurovereenkomst en na contante betaling van de huurprijs en de borgsom krijgt u de themakist mee.

 

Borg:

Het bedrag van de borgsom zal bij het onbeschadigd en compleet terugbezorgen van de themakist worden terugbetaald. Bij verlies of schade wordt de borg (gedeeltelijk) ingehouden.

 

Huurperiode:

Deze bedraagt maximaal drie dagen: de dag voor het feest, de feestdag en de dag na het feest. Bij een feestje op zaterdag, moet de themakist op maandag teruggebracht worden. Wordt het gehuurde niet op de afgesproken dag teruggebracht, dan zal voor iedere dag te laat een boete van €15 in rekening worden gebracht. Wordt het gehuurde in zijn geheel niet teruggebracht dan zal naast de al betaalde huur en borg een extra bedrag van €150 in rekening worden gebracht ongeacht wat er gehuurd is.

 

Gebruik/aansprakelijkheid:

De spullen van De Stuiterbal mogen alleen onder permanent toezicht van een volwassene worden gebruikt. Er kunnen materialen inzitten die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van kinderen jonger dan 3 jaar. De Stuiterbal kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade of letsel. Het huren en gebruik van de spullen geschiedt geheel op eigen risico.

 

Reiniging:

De kleding en andere materialen van stof in de themakist mogen niet door de huurder gewassen worden, tevens mogen er geen vlekken verwijderd worden. De Stuiterbal zorgt zelf voor de reiniging.

 

Draaiboek:

Het is de huurder niet toegestaan kopieën of duplicaten te maken van het draaiboek.

de stuiterbal themakist huren kinderfeestje
facebookpagina de stuiterbal
de stuiterbal kinderfeestje zeeland